Gyakori kérdések

Miért van szükség Víziközmű társulatra?

Amikor egy önkormányzat arra az elhatározásra jut, hogy beruházni szeretne az esetek többségében sem az önkormányzatnak, sem a lakosságnak nem áll rendelkezésére a szükséges forrás. Amennyiben a beruházásban érintett ingatlantulajdonosok legalább 2/3-a úgy ítéli meg, hogy valóban szükség van a beruházásra, akkor megalakul(hat)  a víziközmű társulat. A döntést követően a fennmaradó 1/3-ot  kötelezi a társulat az egy ingatlanra jutó érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére. Ettől azonban nem fog rendelkezésre állnia szükséges forrás a beruházáshoz, de a víziközmű társulat jogosult a lakossági megtakarítások, befizetések fedezete, – és az esetek többségében önkormányzati kezességvállalás mellett – hitel felvételére, és egyedül ez a jogi személy jogosult az általa felvett hitel 3,5%-os állami kamattámogatására. A hitel visszafizetése érdekében a társulat az, aki felszólít, nem fizetés esetén pedig a hátralék behajtása érdekében kezdeményezheti az önkormányzatnál a tartozás adók módjára történő behajtását.

Mi a víziközmű társulat szerepe pontosan ?

Elsődleges feladata a tagok pénzügyi erejének bemutatása, szervezése. Amennyiben a létrehozásához szükséges belépési arány, azaz az ingatlantulajdonosok több mint kétharmadának belépése megvalósul, akkor mindenkire nézve kötelezővé válik a hozzájárulás megfizetése. A Tompai Víziközmű Társulatot a bíróság 2010. szeptember 22-én bejegyezte, így a hozzájárulás megfizetése minden belterületi ingatlantulajdonosra nézve kötelező.
A társulat, mint forrásokat előteremtő szervezet azért előnyös az állampolgárok részére, mert egyrészt kedvezményes kamatozású, államilag támogatott hitelt (3,5%-os kamattal) vehet fel a megkötött (!) LTP-s szerződések alapján, így biztosítja a tagok által fizetendő önrészt a beruházás megkezdése előtt. A tagok hozzájárulásának ismeretében társberuházói megállapodást köt az Önkormányzattal, ennek alapján a kivitelezői számlák arányában átadja az önrész összegét.

Mi az LTP, miért segít az ingatlantulajdonosnak?

A lakás-élőtakarékossági betétszámla (LTP) egy olyan megtakarítási forma, amelyet magyar állampolgárként, ingatlanfejlesztési célból nyithat meg. Ilyen fejlesztésnek minősül az állandó lakás céljára használt ingatlan közművesítése, tehát csatornázása is. Olyan, mint egy folyószámla, annyi különbséggel, hogy az összegyűjtött pénzhez az állam 33% támogatást ad. Érdemes élni vele, mivel az LTP-s állami támogatás alanyi jogon jár mindenkinek. Ritkán van arra lehetőség, hogy ne csak a „családi kasszát” terheljék a költségek, hanem támogatást is kaphassunk saját ingatlanunk fejlesztéséhez. Harmadával kevesebb a fizetnivaló, és részletekben, havonta, negyedévente is lehet fizetni. A társulat havonta kap kimutatást a pénzintézettől a szerződéses állományról. A társulat a tagokat értesíteni fogja, ha elmaradásuk keletkezik.


Mi történik azokkal, akik nem tudnak időben fizetni?

A törvény erejénél fogva a beruházásban érintett összes ingatlan tulajdonosnak meg kell fizetni az ingatlanja utáni érdekeltségi hozzájárulás összegét legyen az magánszemély, jogi személy, önkormányzati fenntartású intézmény. Az érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható, végső esetben a jövedelem egy részének terhelésével érvényesíthető a követelés. Aki LTP szerződést kötött és nem fizet időre, az azzal kell számolnia, hogy nem kapja meg a teljes 30% betéti kamatot a befizetései után, emiatt a futamidő végén nem áll rendelkezésre a 100 egységnyi érdekeltségi hozzájárulás és azt utólag egy összegben be kell pótolni.

Mekkora összeget kell fizetnie az egyéni ingatlantulajdonosoknak?

Az egyéni ingatlantulajdonosnak az alapszabályban elfogadott érdekeltségi hozzájárulást kell megfizetnie. Ennek összege 260.000 Ft ingatlanonként. Az LTP-s szerződésssel rendelkező ingatlantulajdonosok állami támogatást vesznek igénybe, így nekik 208 000 Ft hozzájárulást kell fizetniük.

Mikor indul a beruházás? Mikor lehet rácsatlakozni a csatornára?

A pályázat II. ütemére vonatkozó anyagot az Önkormányzat és a Víziközmű Társulat benyújtotta, és az a minisztériumi bírálaton pozitív elbírálást kapott. Ezt követően kiírásra került a kivitelezői közbeszerzés. Pályázat során kell kiválasztani a kivitelezőt, üzemeltetőt, mérnököt és át kell adni a munkaterületet. Ez a folyamat jelenleg is zajlik. A pályázat benyújtásához a lakossági önrészre vonatkozó ígéretet kellett a tagoktól a Víziközmű Társulatnak begyűjtenie – ezt az LTP-s szerződések és a belépési nyilatkozatok biztosítják. A nyilatkozatok birtokában a szükséges hitelígérvényt a banktól beszerezte a Társulat. Ez azért fontos, mert csak akkor lehet majd lehívni az Európai Uniós támogatást a KEOP pályázaton keresztül, ha a lakossági önrész rendelkezésre áll. A csatornára akkor lehet először rácsatlakozni, ha a beruházás elkészül, a próbaüzem zajlik.
A Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága tervezi, hogy az ingatlantulajdonosoknak segítséget nyújt ahhoz, hogy a saját ingatlanukon minél kevesebb költséggel tudják kiépíteni a rákötést. Tervezzük, hogy egyszerre megvásárolunk annyi csövet, ami a kiépítéshez szükséges, és ezt önköltségi áron adjuk át a tulajdonosoknak. Tervezzük, hogy olyan vállalkozókat ajánlunk, akik előre egyeztetett áron végeznék el az ingatlanon szükséges földmunkákat, így biztosítva, hogy nem lesz irreális nagyságú a bekötés költsége.

Változhat-e a lakossági önrész összege?

A Víziközmű Társulat alakuló ülésén elfogadott, és az alapszabályban rögzítésre került érdekeltségi hozzájárulás összege nem változik a beruházás alatt. Ez azt jelenti, hogy 260.000 Ft-ot kell megfizetni (mely LTP-s szerződéssel, állami támogatásssal 208 000 Ft) mindenkinek valamilyen módon. A Társulat senkit nem hívhat fel pótbefizetésre, ennél az összegnél többet fizetnie senkinek nem kell. Az LTP-s szerződéseknél a fizetendő összeg nem változik, a havi megtakarítás összegét mindenki a megkötéskor vállalja és – amint azt majd a nyilatkozatokon is megnézheti – a teljes időszakra ugyanazt az összeget kell fizetni. Lehetősége van arra, hogy LTP-ben „összespórolja” a hozzájárulást, amelynek összege nem változik – erre írásos garanciát is kap a lakos. Azok a személyek, akik részletekben fizetnek a Társulat részére, fix összeget fizetnek. Ezt sem lehet változtatni, ők is azonos összeget fognak fizetni a futamidő végéig.

  • Aki társulati tag az önként, társulati tagként fizet, saját döntése alapján: egy összegben, évenként 8 egyenlő részletben vagy lakás elő-takarékossági szerződés alapján havi részletekben.
  • Aki nem társulati tag annak számára a társulat kiveti az érdekeltségi hozzájárulás összegét, amit egy összegben, vagy évente 8 egyenlő részletben kell megfizessen.

A különbség abban van, hogy aki LTP szerződést köt annak havi befizetési részleteinél figyelembe vételre kerül a számára járó 30% betéti kamat, ily módon 100%-os fizetési morált feltételezve a 70 egységet kell havi részletekben fizetnie, a 30%-ot jóváírják a számláján.

Mi történik azokkal, akik nem tudnak időben fizetni?

A törvény erejénél fogva a beruházásban érintett összes ingatlan tulajdonosnak meg kell fizetni az ingatlanja utáni érdekeltségi hozzájárulás összegét legyen az magánszemély, jogi személy, önkormányzati fenntartású intézmény. Az érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható, végső esetben ingatlanra terhelhető követelés. Aki LTP szerződést kötött és nem fizet időre, az azzal kell számolnia, hogy nem kapja meg a teljes 30% betéti kamatot a befizetései után, emiatt a futamidő végén nem áll rendelkezésre a 100 egységnyi érdekeltségi hozzájárulás és azt utólag egy összegben be kell pótolnia.

Hol vezetik a csatornát az utcánkban?

Erről a kivitelezői kiválasztási eljárást követő döntés után tudunk tájékoztatást adni. A kivitelező és az önkormányzat, valamint a tervezők és a menedzsment munkatársai áttekintik a terveket, és ezzel párhuzamosan itt a honlapon igyekszünk minden pontos információt azonnal közölni önökkel. A csatornaépítést a felügyeleti szervek, az illetékes vízügyi hatóság engedélyével lehet elvégezni. Az ő előírásaik, és a „védőtávolságok” (a földben lévő víz-, gáz-, elektromos vezetékektől kötelezően betartandó távolság) figyelembe vételével az általuk engedélyezett tervek alapján zajlik majd a beruházás.

Hová teszik a csatornacsonkot?

Általában úgy történik a csonk helyének kijelölése, hogy mindenkit felkeres az utcában dolgozó kivitelező, és egy vázlatos helyszínrajzon, a tulajdonossal egyeztetve kiválasztják a megfelelő helyet. A csonkra rákötni csak annak lehet majd, aki fizeti, vagy már megfizette a hozzájárulást.

Aki LTP-t köt, az csak részletekben fizethet?

NEM. Az LTP-s hozzájárulás is megfizethető akár egy összegben is a Társulatnak. A különbség: aki LTP-t köt, annak harmadával kevesebbet kell fizetni akár egy összegben, akár részletekben teszi. Aki nem akar bajlódni a részletekkel, de kevesebbet akar fizetni, az kössön LTP-t és fizessen egyszerre többet.

Jelzáloggal terhelik az ingatlanomat, ha nem fizetem meg az érdekeltségi hozzájárulást?

A lakosság a csatornaépítés kapcsán nem vesz fel hitelt. Elő-takarékossági szerződést kötnek. Egyszerűen fogalmazva, a lakosok egymásnak tartoznak felelősséggel, a Társulaton keresztül arra, hogy mindenki összegyűjti, befizeti a rá eső összeget. Mivel nincs hitel, fedezet és jelzálog sem kell.
Ha valaki NEM rendelkezik LTP-s szerződéssel, akkor is meghatározott ütem szerint kell megfizetnie az érdekeltségi hozzájárulást. Ha nem tudja megfizetni a határidőre az összeget, akkor először a Társulat hívja fel a tartozás rendezésére. Az Intéző Bizottság segíthet a tartozás rendezésében úgy, hogy a lakosnak felajánl egy kisebb összegű törlesztést vagy átmenetileg mentesíti a fizetés alól, de a megfizetéstől így sem tud eltekinteni. Amennyiben a segítség ellenére sem akar fizetni a lakos, akkor a jegyzőnek kerül átadásra a követelés behajtása. Az érdekeltségi hozzájárulás behajtása a lakos jövedelméből kerül rendezésre, az ingatlanát nem terhelhetik meg ezzel a követeléssel.

Mi történik, ha valaki nem lép be?

Ha a csatornahálózat által érintett ingatlanok több mint kétharmada belép a társulatba, a szervezés befejeződik, a társulat megalakul. Ezt követően a hozzájárulás megfizetése – a többségi döntés alapján – mindenkire nézve KÖTELEZŐ. Nem lenne jogos, ha egy utcából az 1,3,4 szám fizet, az 5 és 9 szám alatt lakók pedig megússzák a terheket. Nem lehet a csatornát elvágni és a működését felfüggeszteni azon ingatlanok előtt, akiknek a tulajdonosa nem fizet semmit. A társulat megalakulásának, működésének feltételeit jogszabály (160/1995 Korm. rend.) szabályozza. Az alakuló küldöttgyűlés döntése alapján a belterületi építési telkek és a komfort nélküli ingatlanok esetében az érdekeltségi hozzájárulás kivetése megtörténik, de felfüggesztésre kerül, azt nem kell megfizetni, csak ha az ingatlantulajdonos írásban kéri azt.


Társasházban mennyit kell fizetni?

A társasházban a hozzájárulást HÁZTARTÁSONKÉNT mindenkinek külön meg kell fizetnie. Ez azért van így, mert semmiben sem különbözik a társasházi lakás szennyvíz kibocsátása az egyéb lakóingatlanokétól.
A csatorna beruházás legköltségesebb és egyben legfontosabb része a tisztítómű megépítése. Az érdekeltségi hozzájárulás nagy része ennek a tárgynak a létrehozását biztosítja. A társasházi szennyvíz elvezetésének kiépítése lehet, hogy fajlagosan kevesebbe kerül – egységnyi területen több rákötés –, de a mögötte lévő infrastruktúra kiépítése ugyanúgy szükséges, mint más lakóingatlanok esetében.

Honnan fogom tudni, hogy mennyit és mikor kell fizetni?

A küldöttgyűlés határozatai alapján az intéző bizottság kiküldi a határozatot. Ebben a tulajdonos értesül, hogy melyik ingatlanja után keletkezik fizetési kötelezettsége, és ez mekkora összeget jelent. Amennyiben LTP-s szerződése van, akkor a társulat számára nem kell fizetnie semmit sem. Ha nincs ilyen szerződése, akkor az érdekeltségi hozzájárulását a nyilatkozatának megfelelően kell fizetnie – részletben vagy egy összegben, ahogy már nyilatkozott a belépés alkalmával.

Gazdálkodóknak mekkora összeget kellett fizetniük?

Az alakuló közgyűlés arról döntött, hogy a belterületi  ingatlannal rendelkező gazdálkodó szervezetek az érdekeltségi hozzájárulásukat 3 részletben tudták megfizetni. 2010. december 31-ig, 2011. december 31-ig és az utolsó részletet 2012. december 31-ig.
Fizetendő részletek: 90.000 Ft, 90.000 Ft, 80.000 Ft.

Mi az a KEOP?

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) egyike az Európai Unió (EU) 2007 és 2013 közötti költségvetési tervezési időszakára vonatkozó Új Széchenyi Terv (korábban Új Magyarország Fejlesztési Terv) hat operatív programjának. A Környezet és Energia Operatív Program alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése. A Környezet és Energia Operatív Programban megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminőségét és a gazdaság környezeti folyamatokhoz történő alkalmazkodását.

Mi az Európai Unió álláspontja a szennyvízkezelés ügyében?

Magyarország európai uniós tagságával összefüggő feladatai közül a legtöbb fejlesztési igény a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás megvalósításával kapcsolatos. Az Európai Közösség a települési szennyvizek elvezetését és tisztítását a Tanács 91/271 EGK irányelvében szabályozza, hogy megóvja a környezetet a települési és egyes ipari szennyvízkibocsátások káros hatásaitól. Az Irányelv 2000 fő lakosságszám felett kötelező feladatként írja elő a tagállamok részére a települések szennyvizeinek gyűjtését és tisztítását és az egységes végrehajtás érdekében meghatározza az alkalmazandó fogalmakat is. Ennek értelmében legkésőbb 2015. december 31-ig minden 2 ezer és 15 ezer fő közötti településen meg kell oldani a szennyvízelvezetést és a legalább biológiai (II. fokozatú) szennyvíztisztítást.

Mekkora a támogatás és mekkora az önrész mértéke?

A projekt teljes költsége 1 490 175 000 Ft, melyhez Tompa Város Önkormányzata 1 248 232 422 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrást nyert el, mely a teljes költségek 83,764150%-át fedezi. Településünknek a beruházás költségeinek 16,235850%-át kell biztosítania.

Miért szükséges a projektmanagement szervezet létrehozása?

A projektmenedzser szervezet összefogja a csatorna-beruházás résztvevőit, érintettjeit. Egy ekkora léptékű beruházás folyamatos munkát kíván meg és egy olyan önálló menedzsmentet, amely ezt a munkát magas színvonalon elvégzi. A menedzser szervezet szorosan együttműködik az önkormányzat munkatársaival, levezényli a beruházást, elkészíti az Európai Unió által előírt szakmai, pénzügyi beszámolókat, és gondoskodik a lakosság és a nyilvánosság tájékoztatásáról is.

Miért szükséges a településen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése?


A Magyar Köztársaság Kormánya a 2004-es Európai Uniós csatlakozás során kötelezettséget vállalt arra, hogy a keletkező szennyvizek kezelését legkésőbb 2015. december 31-ig rendezi az ország területén. A kormányzat – Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) néven – programot indított a probléma rendezésére. A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján 2015. december 31. után a „Szennyező fizet” elv alapján a csatornarendszerrel nem rendelkező településeken az ingatlan tulajdonosának a talaj terhelése után bírságot kell fizetnie, ami jelentős összeget tesz ki egy átlagos háztartás esetében is. Tompa Város Önkormányzata elindította a tervezési munkát, hogy ebben a programban a település részt vehessen. A tervezés megindításától a mindennapos szolgáltatás eléréséig, a beruházás 3-4 évet vesz igénybe. Az elkészült beruházás eredményeként a csatornára rákötő ingatlantulajdonosok teljesítik a jogszabályi kötelezettséget, nem kell bírságot fizetniük. Az önkormányzat a megfelelően előkészített tervek alapján a teljes beruházási összeg maximum 85%-át elérő támogatást igényelhet a KEOP program alapján, a 15%-os önrészt az ingatlantulajdonosoknak kell biztosítani. A víziközmű társulat a lakosok által fizetendő önrész biztosítására jön létre, a lakosok kötelezettségvállalására alapozva támogatott hitelt vehet fel és előre teljesíti a lakosok helyett a beruházás pénzügyi részét. Ez a jogszabályi háttér.

A másik indok a környezeti terhelés csökkentése. Az elmúlt 20 évben Tompán a vízszolgáltató adatai alapján közel 2 millió köbméter ivóvizet fogyasztottak a lakosok és vállalkozások. Ebből a belterületen keletkező szürke vagy fekete szennyvíz mennyisége közel 1,7 millió köbméter. A mennyiség akkora, mintha a focipályán (80m*125m) 170(!) méter magasan állna a szennyvíz (a tompai templomtorony magassága 4(!) alkalommal férne bele). Ez hatalmas mennyiség, ezzel szennyeztük a környezetünket, ez onnan már ki nem jön, ez a mennyiség lassan eléri a felső vízadó réteget, ami használhatatlanná válik. A szippantással csak áttesszük a problémát egyik helyről a másikra, de a csatornahálózat kiépítésével a keletkező szennyvizek tisztítása is lehetővé válik, csökkentve a környezeti terhelést. A probléma megoldásával lehetőséget biztosíthatunk a következő generációnak a tisztább környezetre.

Milyen ütemezéssel és hol zajlanak a munkálatok?

Az ütemezés a kiviteli tervek alapján fog megtörténni. A szennyvíztelep és a szennyvízcsatorna megépítése párhuzamosan fog haladni.

Mikor indul és meddig tart a beruházás?

A beruházás előkészítése jelenleg is tart. A beruházásnak a Támogatási Szerződés – és az európai uniós előírás – szerint legkésőbb 2015. december 31-ig be kell befejeződnie.

Milyen ütemezéssel és hol zajlanak a munkálatok?

Az ütemezés a kiviteli tervek alapján fog megtörténni. A szennyvíztelep és a szennyvízcsatorna megépítése párhuzamosan fog haladni.

A bekötéseket a lakosságnak kell elvégeztetnie?

Igen. A csonk, amelyre rá kell kötni az ingatlanok telekhatárán és/vagy attól 1 m-el beljebb kerül kialakításra. A költség az ingatlantulajdonost terheli majd, azt a pályázatban nem lehet elszámolni.

Mekkora terhet jelentenek a bekötések?

Ez ingatlanonként változhat, hiszen ez függ az ingatlan utcafronttól való távolságától, a munkálatok jellegétől is. A bekötések elvégzésére az Önkormányzat ajánl helyi vállalkozókat, igyekszünk a bekötési költségeket egyéb módon is csökkenteni (közös beszerzések lebonyolítása).

Hol lesz a szennyvíztisztító telep?

A szennyvíztisztító telep a várostól északra, az 53-as számú út közelében, a jelenleg is működő Hulladékudvar mellett kerül megépítésre (HRSZ 021/6)

Mi az a gravitációs rendszer?

A gravitációs rendszer előnye, hogy – bár annak kiépítése drágább, s nagyobb földmunkát is igényel – annak működtetési költsége jóval kevesebb terhet jelent mind a lakosságnak, mind az üzemeltetőnek. Meghibásodás esetén nem kell bontani. A fővezeték alacsonyabban helyezkedik el az ingatlanoktól, így innen és ebbe folyik majd bele majd a szennyvíz a fizika (gravitáció) elvén. Az egyes öblözetek között – szintkülönbségek esetén – szivattyúkkal és szűrőkkel ellátott átemelők építése szükséges, melyek egységes irányítástechnikával rendelkeznek majd.

Hogyan, milyen módszerrel tisztítják meg a szennyvizet a szennyvíztisztító telepen?

Az eleveniszapos tisztítás a leggyakrabban alkalmazott eljárás, a tompai tisztítómű is ezen az elven működik. A mechanikailag előtisztított szennyvíz a nagy mikroorganizmus tömeget tartalmazó eleveniszapos medencébe kerül, ahol a mikroorganizmusok életben tartása és nagy számban történő megújítása érdekében az iszap-szennyvíz keveréket levegőztetik, keverik és áramoltatják. Bizonyos idő elteltével az eleveniszapot ülepítéssel elválasztják a víz fázistól, és egy részét fölös iszapként elvezetik, másik részét visszaforgatják (recirkuláltatják) az újonnan érkező szennyvíz ,,beoltása” céljából. Az eleveniszapos eljárás baktériumokat használ az oldott és a kolloid állapotú szerves anyagoknak szén-dioxiddá és vízzé való oxidálásához. Az oxidáció révén a szerves anyag nagy része a sejtekbe épül be, amit a fölös iszappal távolítanak el a rendszerből. A keletkező tisztított iszapot komposztálják, így az mezőgazdaságilag hasznosítható lesz.

Mi történik a tisztított szennyvízzel?

A tisztított és ártalmatlanított szennyvíz a Tompai főcsatornába kerül.

Ki fogja üzemeltetni a rendszert?

Később kerül kiválasztásra a rendszer működtetője. A jogszabályi háttér 2012. január 1-től jelentősen szigorodott.  Az önkormányzat közigazgatási területén található víziközművek üzemeltetője jelenleg a HALASVÍZ Kft, célszerű tapasztalatokkal rendelkező működtetőt választani, aki ismeri a helyi víziközmű-hálózati viszonyokat, adottságokat.

Nem kapott választ kérdésére?

Küldjön üzenetet az info@tompaicsatornazas.hu e-mail címre
vagy hívja telefonos ügyfélszolgákatunkat munkanapokon 9-16 óráig
a 06 80 630 049  zöld számon!